Direkt zum Inhalt

Ziman-Nasname-Netewe - İsmail Beşikçi

Submitted by Rêvebir_E on 30 July 2010

Bi zimane neteweya serdest rizgani nabe. Ne rast e ku meriv ziman tene weki amüreka peywendiye tebigihe. Ev rastiyek e ku sistema serdest a tirki bi reya ziman belav dibe. Tu bi kijan zimani biaxifi, tu ye bi tegehen bingehin yen wi zinami bifikiri, tu ye bi mentiqa wi zimani bifikiri, tu ye li ser hesabe ideolojiya bingehin ya wi zimani bifikiri. Ev yek gelek aşkera ye...

www.diyarname.com/news.asp?Idx=1326