Direkt zum Inhalt

Rezdari. kek mancel ez nizanim ji kengive tü li ve malpareyi. le eger tü dem a pe$i leve malpere büya! birasti mirow behvilê xwe digirt ji tewliheviye malpere ü xebere ne ba$ kü niwiskare ji hewre digö... icar ! kü Mirov ve demê ü demê pe$i a malpere bide berhewdü!! mina derya cüdabün cebüye! bi ber ba$ide hatiye ü ji neba$iye dürketiye... ü ez hewidarim ve he ba$tirbibe!! ew ji di deste niwiskare ü di deste birewebirinê Newroz .com e deye... ji ber sedemê kü ti di xwazin herê!! tü rasti dibeje.. pewiste re nedin xeberê neba$! ki bibe bila bibe.. pewiste sinorêk hebe ji herti$tire... icar! Bisekinê .. eger kü ew malper bi berba$bünede nece!! birasti ez ji eze herim.. ji ber kü tü kes ne ji bo xebere neba$ te ve malpere.. armanca me kü ew malpere bibe pe$eng ji axlaqe pagij e kürdayatiyê! ü herwaha! em di xwazin kü ew malpere bibe rezan ji kürdare kü ! karibin bêyi haqaret bi hewre bidin ü bistenin... eger tü here ü edin herin ! ka me ci famkir ji xwe? em herin kü?! her ew rew$e.. hayê ji me verê eme vira paqijbikin ! kü hew ji me hat! eme herin war ki di.. ez dise di xwazim bejim.. nece ü ji bo me tewan bimene.. ez bi xwe nabejim oxurbe! ü tü here ve dilemin ji jite bimene.. yani ew ricayê ji te! hürmeti silaven birayeti Nemirdani
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.