Ana içeriğe atla

General Mustafa Paşa Yamulki , İttihad ve Terakki Yargılamaları(15)


Fakat, bu arada "Müftü" çevresinde yürütülen tartışmalarda enteresan bir pozisyon ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi Türk resmi tarihçileri Yozgat Tehciri ile ilgili mahkumiyetleri "Kürd Mustafa Paşa" ve "Ermenilerin yalancı şahitlerine" bağlamalarına rağmen bu son tartışmalarda " Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i idama götüren Müftü Kimdir?" sorusuyla gündemi işgal etmeye başladılar.

Yozgat Tehciri ile ilgili yargılanmalarda bu son sorunun içinde içinde bir dizi gerçekler gizlidir.

Çünkü, Türk resmi tarihçilerinin ileri sürdükleri gibi sadece şahitlik yapan Ermeniler değildir.

"Milli Şehit" Kemal vekaleten Yozgat Mutasırrıfına getirilmeden önce Cemal Yozgat Mutasarrıfıydı. Cemal İttihat ve Terakki'den gelen Ermenileri tehcir talimatına uymadı ve bundan dolayı görevinden alındı.
Vekaleten onun yerine Kemal kararı uyguladı. Zaten kendiside mahkemede yukarıdan gelen talimatı uyguladığını söylüyor.

Eski Mutasarrıf Cemal Bey mahkemede şahit olarak dinleniyor ve Kemal'ı suçluyor.

Mahkeme savcısı tüm Ermeni tanıkların ifade vermelerine dahi gerek görmüyor. Çünkü, mahkemenin elinde yazılı belgelerin yanında Müftü Abdullahzade Mehmet ve eski Yozgat Mutasırrıfı Cemal Beyin ifadeleri var.

Müftü Abdullahzade Mehmet, Ermeni katliamlarına karşı çıkarak Kemal’e “ Allah var ve O’nun gazabından korkun” diyor

Savcı son konuşmasında "İki önemli şahidin verdikleri ifadelere dayanacağım. Bunlardan biri Müfti efendinin Kemal'ın cevabına karşı protestosu ve ikincisi ise Cemal Bey'in Kemal'e 'halka karışma fakat, o karışıyor..... Hemde yaratıkları aracılığıyla".... diyor.( Mag. Phil. Annette Höss, age, s. 77)

Aslında savcının suçlamalarını Cemal ve Abdullahzade'nin ifadelerine dayandırması Türk resmi tarihçilerinin yüzyıldan beri ortaya atıkları yalanları boşa çıkarıyor.

Müftü Abdullahzade Mehmet ve Mutasarrıf Cemal Bey gibi onurlu, dürüst, Ermeni kırımına karşı seslerini yükselten vicdanlı insanlar, "Hain" ilan ediliyor, Kemal gibi katliam sorumlusu katil ve insanlık suçu işleyen biri ise "Milli Şehit" ilan ediliyor.
Yüzyıllık "Ermeni jenosidi"nin sırı ters yüz edilen buradan gizlidir. Eğer yaratılan sahte kahramanlara "katil" muamelesi yapılmasa ve gerçek kahramanlarda "hain"lik suçlamalarından arındırılmasalar gerçekleri yakalamak zordur.

Ayrıca Ermenilerin dışında Yozgat Tehcir Davas ında dinlenen Yunan asılı Christaki Angeliades adlı bir şahit var.Christaki Angeliades o dönemler Yozgat garında çalışıyor. Ayrıca Hindistan asılı Muhamed isminde bir başka şahit var. Bu şahitler Kemal ve arkadaşlarını suçlayan ifadeler vermişlerdir.

Toparlamaya çalışırsak Yozgat Tehciri'ni yargılayan mahkeme'nin başkanı Mustafa Paşa Yamulki değildir. Daha önce belgesini aktardığım gibi mahkemenin başkanı Mustafa Nazım Paşadır. Fakat, şunun altını çizmek lazım. Mustafa Paşa Yamulki, bu süreçte Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesinin üyelerinden biri olmasına rağmen, o dönem mahkemenin elinde bulunan yazılı belgeler ve şahitlerin verdikleri ifadelere dayanarak İttihat ve Terakki'nin üst düzey yöneticilerinin Ermeni katliam ve tehcirinden dolayı suçlu olduğuna inananlarından biridir. Mahkemelerin tüm seanslarında ve mahkeme hayetlerinin verdikleri son kararlar esnasında Mustafa Paşa Yamulki'nin kullandığı oyun rengi bu gerçeği ispat ediyor.

Bundan dolayıdır ki, bir yüzyıl boyunca Kemalistler ve Kemalistlerin uydurduğu sahte tarihin bekçileri olan resmi tarihçilerinin Divan-ı Harb-i Örfileri görev süresi boyunca 6 başkana sahip olmasına rağmen her şeyi "Nemrut Kürt Mustafa Paşa Divanı" diyerek lanse etmelerinin altında Mustafa Paşa Yamulki'nin Ermeni kırımına katılan katilleri cezalandırma yönündeki kararlı tutumundan kaynaklanıyor.

Zaten Kemalistlerden başka bir şey beklemek doğru değildir. Ermeni katliamlarından sorumlu olan birini "Ulusal Kahraman" ilan etmelerinden sonra hangi tarafta yer aldıkları açık bir şekilde ortadır.

Zaten daha sonra Kemalist olarak adlandırılacak olan kadronun esası İttihat ve Terakkici yapılanmadan geliyordu. Bu çevreye o dönemler “İttihatçıların kırıntıları” denilmesinin altında bu gerçek yatıyor.

Sonuç olarak Yozgat Tehcir Davası 8 Nisan 1919’da sonuçlanıyor. Bu davada Kaymakam Kemal idam ve Subay Tevfik 15 yıl kürek cezasına çarptırılmıştır. Kaymakam Kemal 10 Nisan 1919 tarihinde İstanbul’un Beyazid Meydanında idam edildi.

Mustafa Paşa Yamulki’nin Divan-ı Harb-i Örfi üyesi olarak görev yaptığı mahkemeler şunlardır.

1)Trabzon Tehciri davası(26 Mart 1919)

2)Büyük Dere Tehciri Davası(23 Nisan 1919)

3) İttihat ve Terakki Hükümet üyelerinin yargılanması(27 Nisan 1919)
Bilindiği gibi bu dava da İttihat ve Terakki yöneticilerinden Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Dr. Nazım ve Dr. Bahaddin Şakır kaçak kadrolar gıyaben yargılanmış ve idama mahkum olmuşlardı.

Eski Sadrazam Said Halim Paşa, Mebusan Meclisi eski reisi Halil(Menteşe), Hariciye eski nazırı Ahmet Nesimi, Adliye eski Nazırı İbrahim, İsmail Canpolat, ve daha bir hükümet görevlileri vicahen yargılanmaya başladılar.

4)İttihat ve Terakki Katibi Mesullerinin yargılanması( 27 Nisan 1919)
Bu dava da Ziya Gökalp, Küçük Talat ve Atıf Beyler gibi kadrolar vardı.

5) Elazığ Tehciri Davası( 30 Temmuz 1919)

Bilindiği gibi İngiltere 28 Mayıs 1919 tarihinde aldığı bir kararla yargılamakta olan İttihat ve Terakkicilerin ezici çoğunluğunu Malta’ya aktarıyor. Böylelikle Ermeni katliamlarına katılanlar yargılamaktan kurtuluyorlar.

Mustafa Paşa Yamulki’nin Divan-ı Harb-i Örfi üyesi olarak görev süresi 26 Ağustos 1919 tarihinde sona eriyor.
Yukarıda isimlerini aktardığım davaların bazıları Mustafa Paşa Yamulki döneminde(mahkeme üyeliği dönemi) sona erdiler. Bazılarıda ondan sonra da devam etti.( Mahkemelerdeki yargılamalar için daha detaylı bilgiler için Mag. Phil. Annette Höss, age; Akçam, age, Ferudun Ata, Süleymaniyeli Nemrut Mustafa Paşa, sayfa 35-36)

Mustafa Paşa Yamulki’nin Bursa Valiliği

Mustafa Paşa Yamulki’nin mahkeme üyelliği 26 Ağustos 1919’da sona erdikten sonra, Damat Ferid Paşa hükümeti tarafından 25 Eylül 1919 tarihinde Bursa Valiliğine atandı.

Mustafa Paşa Yamulki’nin Bursa valiliği sürecine ilişkin olarak resmi tarihçiler sürekli spekulasyon yapıyorlar.
Devam edecek

Yeni Yorum yaz

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.