Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 23 December 2008

Birleşmiş Milletler'in Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırmasına Dair Sözleşmesi, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla gruba mensup olanların öldürülmesi, grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi, bütünüyle veya kısmen fiziksel varlıklarını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirilmesi, grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almayı, gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmeyi soykırım suçunun oluşması olarak kabul etmektedir.

Görüldüğü gibi bir halkın veya sosyal grubun kollektif varlığını ortadan kaldırmaya yönelmektir jenosid veya soykırım. Kapsamından dolayı, sistematik, planlı-programlı olmalı, merkezden planlanarak bir uygulama makinesince yerine getirilmeli.

Bu nedenle jenosid en tipik devlet suçu olarak kabul edilir, çünkü böyle bir imha projesi ancak o yörede iktidarı elinde tutanlarca uygulamaya sokulabilir, aksi takdirde karşında iktidarı bulursun, polisiyle, askeriyle, ordusuyla engeller seni.

Son olarak lütfen Ermeni soykırımı için katliam kelimesini kullanmayalım. Çünkü katliam her ne kadar toplu öldürmeye karşılık gelse ve soykırım yerine kullanıldığı olsa da ille de jenosid olmaz, yukarıdaki koşullar ille de gerekmez. Soykırım bir katliamlar zinciri ve sistematik ve planlı programlı yoketmeyi gerektirir. Örneğin bir halkın bazı mensuplarının başka bir halkın mensuplarına ait bir köyü basıp katliama tabi tutması soykırım değildir, bir katliamdır. Ancak o halkı yoketmek için sistematik ve planlı programli olarak köylere yönelip katliamlar gerçekleştirirse o zaman jenosid veya soykırım olur.

Yine son günlerde kullanıma sokulan "büyük felaket" tanımlaması da her ne kadar Ermenilerce eskiden beri kullanılsa da, son dönemdeki sürümü jenosid dememek içindir, dolayısıyla ısrarla jenosid veya (türedi) soykırım deyimini kullanmakta yarar var.

Bu arada bu terimlerin Kürdçesini merak eden olursa, jenosid için "qir, qir kirin" (Qira me anîn, Wan ew qir kirin, qirkirina filehan û hwd), katliam için ise "tevkujî" terimleri uygun olur anlamlarını vermek açısından

Selamlar

Mancel

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.