Ana içeriğe atla

Rezdari kek Mancel. Bi rasti tü heri eze pir xemginbim.. hebe ki sabir bike keke heja ! eger ew forum bi pe$ve nece! Ezi ji li peyte bem!! le em herin kü! ew rew$e... icar!! ez ricadikim ji cenabe te! kü tü bimene!! ka te me bi tene bi hele ü here kü.. ez hewidarim kü ti min ne$ikenê... silaven birayetiye Nemirdani

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.