Ana içeriğe atla

Yahoo ji züva dile gele me xwesnebubu, le birasti bi ve skore geleki em kefxwesbun. Biji Almanya,herdu time nijadperst fasist li hember hewdu bun,le disa ji geleki bas cebu go xwediye ala bi xwin bindest ketin u sere xwe wek benamusa ji saha tope tavandin u we vegerin walate go ne walate wana. Ev ala bi xiwin hedi em na xwazin di nava aleyen pesketida bibinin. Ji berku tiroka ev maca bi serketina tahma finale hic ji nedima, Le ev geleki bas cebu. Hevidarim go di wan salen dawida tima KÜRDISTAN ji were merhalaka wilo,ewa hedi ji bo gele kürd ne xewna ev rastiyeka.Seroke spore e Kürdistane ji FIFA-UEFA ra nivisandinak siyand u xwest ku tima KÜrdistane ji weka timen Tirk u Israil tevlu Fedarasyone Avrupaye bibin. Insallah ev daxwazi di demek nezda we were pejirandin ji hela Avrupava. Edi mafe gele Kürd,zaroken Kürd ji heya wek gele cihane time xwe li sahaya bi-binin. Silav u serkeftin ji mo teva

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.