Skip to main content

Kerkük Eyalet Meclisi Başkanı Rizgar Ali ile Röportaj

  Rojname  Gazetesi     Kerkük  Eyalet Meclisi Başkanı ve aynı zamanda  YNK    Merkez Komitesi  üyesi   Rizgar  Ali  ile bir  söyleşi  yapmış..     Irak ve  Kerkük’teki  gelişmeleri konu  olan   bu söyleşiyi  çevirip  okuyucularımıza  sunmak istiyorum.   Saygılarımla,  Aso  Zagrosi  Rojname:  Siz   Kerkük  idaresinin   bir  üst  yetkilisi olarak    Irak  Temsilciler  Meclisi  yasasını  nasıl  değerlendiriyorsunuz?   Rizgar  Ali:  Bugün  Kerkük  dikkat çeken  bir  madde  haline gelmiş.  Bu  son  altı  yıl boyunca   her hangi    bir  hassas  mesele  gündeme  geldiğinde  bazı  kesimler    seçmenlerin  oylarını  elde  etmek   için Kerkük meselesini    bir açık artırma  aracı olarak  kullanıyor ve Kerkük’ü  kördüğüm    olarak  lanse ediyorlar.  Bu  son   Irak Parlamentosu  seçimleri  yasasının  tartışmaları  esnasında da  gördüğümüz gibi  bu  taraflar  Kerkük   meselesini  bu  yasanın  onaylanması   karşısına  koydular.   Fakat  taraflar  Kerkük  meselesi  üzerine  anlaşmaya  vardıkları  bir  esnada    Kerkük’de    sandalye   sayısı  sorunu  ortaya  çıktı.   Tüm  tarafların,  Amerika ve  Birleşmiş Milletlerin  çabası  neticesinde    yasa  çıkarılabildi.     Doğrudur,  yasa  göre   Kerkük   sorunlu  bir  vilayet  olarak   adlandırılmıştır.   Bizim  olayların    önüne  düşmemiz  gerekir.   Hâlâ   seçimler  yapılmamış  değil,   50  milletvekili     vilayetlerin    seçmen   kütüklerini  yeniden  gözden  geçirsinler.   Rojname:   Yeni  yasaya  göre   Kerkük   ayrı  tutulmuştur.  Size  göre  Kerkük’e   özel  bir  statü verilmiş midir?  Rizgar  Ali:  Yasada   Kerkük meselesinin  gündeme  gelmesi  yada  gelmemesi  önemli değildir.    Önemli  olan  biz  Irak’da  haklarımızı  nasıl  savunabiliriz,  nasıl   Irak’ta  demokrasi   ve  siyasal   prosesi  ileri  götürebiliriz.  Ayrıca  bu  yasada    sadece  Kerkük   ismi  anılmamıştır.  Bir  kaç başka    vilayet  daha   ayrı  tutulmuş ve   sorunlu    bölgeler olarak  adlandırılmıştır.   Bana  göre   Kerkük’ün  böyle adlandırılması  tehlikeli değildir.  Biz  Kerkük  idaresi  olarak     şeffafiyete  inanıyoruz.   2003  yılından  bu yana   Kerkük’te    aleni  ileri  gelişmeler oldu ve   gizli bir şey  yok.    Biz  seçmenlerin    vefadarlığına   inanıyoruz.  Başka  bir  şekilde  söylemek gerekiyorsa    seçim  yasası  tüm  Iraklıların   uzlaşısı   sonucu çıktı.   Bu ise   tüm  Iraklılar  için iyi bir şeydir.  Rojname:  Size  göre     7 Mart 2010  seçimlerinden  sonra   Kerkük’ün   durumu  ne  olacak?   Rizgar  Ali:   Bana göre  bu   sefer   seçimler   daha sık, karmaşık  ve   güçlü  olacak.   Çünkü ,   halkın   bilinç sevyesi   yükselmiş  ve  halk  uyanmıştır.  Ayrıca   yeni  yasaya  göre  açık   listeler   olacak.  Seçmenlerin   partilere  oy vermeleri  zorunluluğu  yok.   Seçmenler  adayları   seçme  imkanlarına  sahip.    Bana  göre   Kürdler  Kerkük  oyların   yarısını  alacaklar.   Rojname:  Irak   Vilayetler Meclisisi  Seçimlerinin  yasasına  göre  bu ayın  sonunda Kerkük Meclisinin   meşruluğu  kalmıyor.  Bu durum  sizin  için  nasıl   bir sorun  yaratır?  Rizgar  Ali:  Biz   vilayet  meclisi olarak   Paul  Bremer’in çıkardığı   71 sayılı  karara   göre çalışıyoruz.  Bu karar    vilayet meclisine  fazla bir  yetki  vermiyor.  Bu  kararın maddeleri   öyle bir  durumdalar ki  Paul Bremer’in  kendisi  daha   pişman  olmuştu. Çünkü  bu kararın maddelerinin  bir  çoğu  birbirleriyle  çelişiyorlar.   Biz   Kerkük  Meclisi olarak  Kerküklü oluşumların    ortak antlaşmalarına  göre  çalışıyoruz.  Kerkük   İl  Meclisi 5  yıla  yakındır çalışmalarını sürdürüyor.  Bu ise  uzun  bir ömürdür.    Umut ediyorum ki    meclisimizin   ömrü  yeniden  uzatılmaz.   Kerkük’te      mahali seçimler  yapılmalıdır,  halkın  yeniden  temsilcilerini  seçmeleri gerekir.   Rojname:   Sen  Kerkük  mahali seçimlerinin  yapılmasına   kimleri engel  olarak  görüyorsun?  Rizgar  Ali:    Irak’ta  bazı kesimler  var,   Irak’taki   siyasal sürecin ve özellikle  Kerkük’ün  siyasal  sürecinin  yenilgi almasını  istiyorlar.  Bu çevreler   Kerkük meselesinin  çözülmesi  karşısına  engeller  çıkarıyorlar.  Bunlar    Kerkük’te  seçimlerin  yapılması için  yeni bir  yasanın  çıkarılması  karşısında  engel  durumundalar.  Biz   Kerkük’ün    farklı   oluşumları olarak bir uzlaşıya  ihtiyacımız var.   Fakat  tüm  bu  engellemelere  rağmen  yarın   yada  o bir gün   Kerkük   Mahali  seçimleri için bir yasanın  çıkarılması gerekir.   Rojname:  Kerkük  Vilayet Meclisi’nin  seçimlerinin önünde  kimleri  engel  olarakgörüyorsunuz?  Rizgar  Ali:   Bizim diğer  tarafları    suçlamamız  doğru  değildir.   Birbirlerini  suçlamak ve   suçu  diğerlerine  yüklemeyi  düşünmemek lazım.   Diğerleri   sebep olarak  göstererek  bir birinden  uzaklaşmak  doğru değil.   Doğrudur,  bizim  kendimize  has  düşüncelerimiz var.  Diğer  taraflarında  bu meseleye ilişkin  düşünceleri var.  Kerkük  Meselesinin  çözümü için  var olan  oluşumların  ortak   bir  antlaşmaya  varmaları gerekir.  Rojname:  Senin  140  maddenin   uygulanmasına  dair  hiç bir umudun varmı?  Rizgar  Ali:  140.madde  anayasal bir maddedir.  Bu maddenin  bugüne kadar  uygulanmamasının   nedeni  Irak’ın  siyasal durumudur.  Irak’ın  siyasal  süreci bu maddenin tatbik edilmesi önünde engeldir.  Irak,  yanlış bir  bir esas ve zeminde kurulmuş bir devlettir.   Geriye dönerek  Irak’ı yeniden  kurmak   gerekir.   Şiiler     iktidar rüyasını görüyorlardı. Sünniler tüm  yaşamları boyunca  iktidardaydılar.  Kürdler  sürekli devrim  mücadelesi içindeydiler.  Bu 3  grubun    Irak’ın  çerçevesinde  birlikte çalışmaları zor  bir iştir.  Bu 3  grubun  sorunları  çözmek için bir  antlaşmaya varmaları zaman alacak.   140.maddede  Iraklı oluşumlar arasındaki bir sorundur ve  uygulanması  zaman alacaktır.  Rojname: Amerikalı yetkililerin   140.maddenin  uygulanması  konusunda verdikleri   yazılı  olayan  sözleri   ne  kadar  önemlidir?   Rizgar  Ali:  Amerika   140.maddenin  uygulanması konusunda  fiili bir rol oynayamaz.  Belki  Amerika     bu maddenin uygulaması  için tarafları yakınlaşmak için  zemin  hazırlama, destek  ve yardımcı  olma  rolunu  oynayabilir. Amerika  büyük bir ülkedir.  Bana göre  Amerika   için  Kerkük sorunu  büyük bir sorun değildir.  Fakat  tüm bunlara  karşın  Beyaz Saray’ın  açıklaması çok önemlidir ve resmidir.  Bu açıklmayı  sade ve küçük bir şey olarak  almamak lazım.  Amerikalı  yetkililerinin  hatın  başına  gelmeleri   basit  bir olay değildir.   Fakat,  tüm umutlarımızı  üzerine bina  edeceğimiz  bir  olayda  değil.  Rojname:  Kürdistan Parlamentosunun   Kerkük Meselesine dair  girişimlerini nasıl değerlendiryorsun?  Rizgar  Ali:  Kürdistan Parlamentosu delegasyonları  geçmişte    bir kaç defa  Kerkük Meselesi ve   seçim  yasası görüşmelerine katılmak için  Bağdat’ta  gittiler.   Kürdistan Parlamentosu   Kürdistan  halkının  temsilcisidir.  Koparılan  bölgeler   ulusal bir davadır, ruhi, siyasi  ve tüm açılardan  Kürdistan Bölgesi ile birliktedir ve  kendilerini  Kürdistan’ın dışında  göremiyorlar.  Kürdistan  Parlamentosunun   resmi ve  önemli toplantılarda  hazır bulunması   Kerkük ve diğer koparılan  bölgeler  için çok önemlidir.   Rojname:  Goran  Listesinin  Kerkük siyassürecine  katılmasını  nasıl değerlendiriyorsunuz?  Rizgar  Ali:  Bana  göre      Kürdler  arasında   var olan listelerin  hiç biri  Kerkük’ün  Kürdistanilığına  karşı değil.  Kerkük’ün  Kürdistanilığı   kim  için daha  önemlidir  yönünde yarışın  olması  önemlidir.    Kendi içimizde    nasıl  olursa  olalım,  Kürdlerin geleceği için  sorun  değil.  Fakat,  Kürdler  dışarda    ortak  tavır   sahibi  olmalılar.   Eğer   Kürdlerin büyük  çıkarı  tek  listeyi   zorunlu  görüyor tek  liste,   eğer  gerekli değilse  çok  liste  halinde  seçimlere  katılmalılar.  Çev:  Aso Zagrosi    

Anonymous (not verified)

Mon, 01/04/2010 - 21:31

ya kardeşim kısaca bu uzun zaman alacak diyao ama acı olan hiç bir starateji yada plan ortaya koyamıyor yani derğin düşünme yok işin acı yanı kerkük çözülmeden ne yazık ki musul ve diğer tartışmalı bölgelerin çözülmesi zor zaman kürtlerin alehine ilerliyor ve zaman daralıyor baas ve maliki hükümetinin ayakları yere sağlam bastıkça kürtlerin boğazındaki ipi daha çok sıkacaklar eğer çatışma çıkacaksa şimdi çıkmalı sonra kaybeden kürtler olur amedli kürt

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.