Skip to main content

Kajin (not verified)

Thu, 02/26/2009 - 21:41

Çi bû ? Ji bo çi tu dixwazî biçî? Bi rastî ez te fêm nakim. Ez dizanim ev çend rojin hinek hevalan bi navê çi û çi sondxwarinê rojeva me tekbidin. Ew bixwazin an jî nexwazin ev rastîyeke, qet kes nikare veşêre.. Lê heke ev hevalên me usa berdewam bikin, gellek ji hevalên vê derê dikarin xwe ji şûnda bikêşinin. Bi rastî wisa nabe. Helwesta te jî rast nîne. Pêwîste em pêk ve li dijî vê rewşa ferzkirî rawestin. Û dengê xwe bilindbikin. Min destpêkir. Gellek ji hevalan jî berî min. Birayê Mancel pêwîste tu dubare li ser vê biryara xwe de biçî.. Ji ber ku biryarek wisa ne raste. Kurdîya xwe a delal ve destpêbike û binivîse.. Ez şer û pevçûn ji zimanê neyarên me te.. Gelo Kurd bi Kurdî binivîsin dîsa wisa bê sînor dibin? Nizanim.. Dubare silav Kajîn

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.