Skip to main content

Şêxê minî bi rûmet

Seydayê Arî

Şêxê minî bi rûmet

Silav ji bo te Şêxê min seri rake

Bi dilê zarroka bi hesrên dayik

Ew , ji tere rêdikin silavê xw

Ew rengê Ala min , bi min re hevale

Bê pesin ew ji , wek min hejare

Va ezê li ser Gorê , li benda teme

Bahwerim, bexce û zeviya li dora te

Ji tere ew xweş û bihüşte

Ji neyar re her ew cuhê qreax û tenge

Ezê bistikek bibim mevanê te

Min qebul ke eze runimli ber kêla te

Da ti li min bike cend şîreta

Cavê wane li rêka te westiya

Îro îna, ji bo go ti bi zanibe

Go gel rêza bi rêza, li benda teya

Xwûdbek bi zimanê kurdiya

Ti were ji wan re bi xwîne

Şêxê min ka tû dengek bake

Kesê razayi tim di xwede şiyarke

Qamişlo ji bo te reş û tariya

Wek dare bê pel taziya

Sikak û malê wanê bê denge

Wek bihare bê cîcek bê renge

Civak pir mezine, nayê pêjna te

Gotina te di mêjiyê min de zildaya

Dema te dgo xweda ji me tevaya

Şêxê min rabe, gelê te tev rêwiya

Kesek nîna kofi û abayê te li xweke

Ew tiliya xwe bi hejîna li ser dijmin

Ji wan re bêja mafê min tev birine

Bi ci navî ban tekim eyi Şêxê min

Yan seyidayê min go ti di axifê

Hêrs û tevzînok têne laşê min

Mamosteyê min, xwediyê pênûsa zêrîn

Her dimeşe gotinênên xwe dişopînê

Ya Şehîdê qehreman ti tim li bîra min

Hemû nav li bejna te di neqşin

Eyî Şêxê min dîsa dîrokê xwe nûkir

Rûpelek ji doza te, li xwe zêdekir

Dîsa birînê qemûşk rakir

Xwîn, , pejiqand, li kolanan belakir

Hîna zûbû, destê qirêj te ji me durkir

Bi qîmet koca te barkir

Hêvî û armencê te , li ber bakir

Şêxê min te qewêtiya min li kê kir

Te li xweda kir, yan li pêxember kir

Te ew barê giran, li pişta kê kir

Bi ci sund bi xwim, eyî Şêxê min

Bi Quran yan bi Kurdistan

Ci ferze, ji bo min navnîşan

Ji cire bibme kola û arzan

Ji bo Îslamê ya ji bo Kurdistan

Şêxê min seri rake, seri rake

Şêxê min, Şêxê Şehîda

Ti ji keti, rêza Mêrxas û Agîda

Seyîdayê Ari 19-6- 2010

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.