Ana içeriğe atla

Keke Mancel beri her tisti dest xwosbet.. Birasti ev mijarek ruresiya rexistinemeya Dr.Ismail Besikci miroveki xwedi kesayetika pir mezine dinava kurda`da Ji heft sali heya hefte sali wi nasdikin rolla I.B.pirre ji bo soresa neteva kurdistan. Wi gelek bedel daya miroveki jir u zanaya miroveki ENTERNATIONALISTE keseatiya wi mirov kare bi ya CHE-GIVARA`YE hemdemin bine ziman Le mixabin iro buya nisan (hedefa) Rexistin u rewsanbireme Cima gello? Ji ber ku I.B rewsa rexistene me bi hawaki objektiv di nirxine ewji di be sedema herisen wan. Dive kurde xwedi kesayati li Dr.Ismail Besikci xwedi derkevin denge xwe bilind bikin Dost u hevalen kurda di be goman cihanede pir kemin em karin bejin go hic ji tuna Ismail Besikci bi dehan berhemen wi hena nive jiyana wii di zindanede derbas buiya bi rasti pir serme go dibe hedefa kampanya bindestiye. Silav u rez

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.