Ana içeriğe atla

Dest Xwe$ Mancel, Geleke hemu saziyén, partiyén u mirovén Kurd bi hérsek mezin u tuj pi$tgiriya mamoste Ismail Be$ikci bike.! Ew kes, parti u saziyén ku ismail Be$ikci bi heri u tehdidan dixwazin dengé wi bigrin geleke bi $ekleki organize (wek Qampanya, Bevaloka Capemeniyé,u.h.w) béne de$ifre kirin. Ko tu keseki, saziyek an ji dewleteki wek dewleta tirk nekaribe dest diréjé mamoste Ismail Be$ikci bike. Geleke milleté Kurd bi taybeti é bakur Qampanyayek mezin ji bo mamoste ismail Be$ikci vebike u pi$tgiriya xwe bi dengeki bilind bine ziman, ku dost u dijminé Kurdan rind fém bike, ku Ismail Be$ikci ji aliyé milleté Kurd té parazkirin. Parazkirina (parazkirin ne ku tené cebren e, hewcey mamoste tuneye, lé belé parazkirina a manewi ) é Ismail Be$ikci bo milleté Kurd pir u pir giringe! Lewra milleté Kurd bi taybeti é bakur deyndaré Mamoste Ismail Be$ikci,ye...! Ézdi $ér

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.