Skip to main content

Anonymous (not verified)

Wed, 05/01/2013 - 00:04

Hevala Nurten, Birayê Müfît! Min xebera kirasgorîna dayîka we li ser rupela înternete xwend, ketim nave xemgînîyek mezin. Min dixwezim parvadarê êş û jana we bim. Xwezî  Dayîk Şakîre Xanimê be kû; zarokên weku we şunda hiştin, cîhyê wê bihişt be,  be guman ew şahîdê gelek bûyerên dîrokî yên Kurdistan bu, ew her tim dilê heval û hogirada bi qencî û xanimxasîya xwe bête bîranîn. Jîyana we dirêj be û sitara Yêzdanê Dîlovan her tim li ser we be.   Bîşar Norşîn  

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.